Çeliku: Jepni çdo gjë për komb dhe fe…

Gjyla Çeliku

Një jetë kemi dhe ajo është e bukur. Gëzojuni asaj. Çdo ditë, çdo muaj dhe çdo vit që e përjetojmë, është pri.vilegj për ne. Lirojeni shpirtin nga m.ëria, in.ati dhe xhelozia. Shkarkojeni mendjen nga mendimet e këqia. Orientimi vetëm në materializëm, është shk.atërrues. Pasuria më e madhe është humanizmi, a.ltruizmi dhe dashuria për të afërmin, për tjetrin. Investimi në edukimin e fëmijëve, gjeneratave të reja është bazë për një të ardhme të shëndoshë familjare dhe kombëtare. Në vend të kuvendimeve kokë më kokë në kafene, me njerëz të zbrazët, që merren me ‘plane të mëdha’, dilni bëni sport apo vetëm ecni në natyrë dhe do ta shihni se, së shpejti, do ta krijoni balancën shpirtërore.

Mos k.urseni asgjë për një jetë sa më cilësore, as mos e rë.ndoni veten t’u leni sa më shumë pasuri fëmijëve tuaj, por gjithë pasurinë harxhojeni në shkollimin e tyre sa më cilësor dhe do ta kryeni misionin tuaj. Krijoni format tuaja individuale të jetesës dhe mos lejoni t’ua drejtojnë interesat grupore. Nëse nuk mund të bëni mirë, d.ëm kurrë mos bëni. Jepni kontributin tuaj për të mirën e përgjithshme, mos k.urseni asgjë për komb e fe dhe parajsën do ta keni të garantuar…

Loading...
loading...Loading…


loading…