Reklamo ketu!

Drejtori Valon Qyra, prezanton Burgun e Strugës në sesionin informativë për amnestinë

Gjatë ditës së sotshme në ambientet e Burgut të Strugës në prezencën e përfaqësuesve nga Presidenca,Ministria e Drejtësise si dhe Burgjeve të Ohrit, Manastirit dhe Prilepit u realizua sesion informativë në lidhje me nocionin e faljes apo amnestisë të cilën si të drejtë e shfrytëzon Presidenti i vendit në bazë të rregullave të parapara në ligjin përkatës.
Në cilësin e Drejtorit të Burgut të Strugës para të pranishmëve prezentova në mënyre të detalizuar kategorinë e denimeve për të cilën personat e kryrjes së akteve antiligjorë vuajnë denimin në Burgun e Strugës duke paraparë edhe mundësinë që me anë të faljes apo ambestisë kategori të ndryshme të denimve të mund të përfshihen në harmoni të plotë me aktet nënligjore të ligjit për amnesti.