Reklamo ketu!

Ja deri kur do të vlejnë kartëmonedhat prej 10 dhe 50 denarë

Prej 10 majit të këtij viti, kartëmonedhat e reja të polimerit do të vihen në qarkullim në emërtime prej 10 dhe 50 denarë.

Në të njëjtën kohë, do të kryhet tërheqja nga qarkullimi i kartëmonedhave në emërtime 10 dhe 50 denarë, të cilat janë në qarkullim që nga data 8 shtator 1996.

Sipas këtij vendimi, në ditën e qarkullimit të kartëmonedhave me emërtime prej 10 dhe 50 denarë të bëra nga polimeri, kartëmonedhat me vlerë të njëjtë të emërtimeve, të cilat janë në qarkullim që nga shtatori i vitit 1996, pushojnë së qeni një mjet ligjor pagese.

Personat juridikë dhe personat fizikë do të jenë në gjendje të zëvendësojnë ato me kartëmonedha dhe monedha të tjera me pagesë të barasvlershme falas.

Shkëmbimi i kartëmonedhave nga 15 deri më 15 maj të vitit të ardhshëm do të kryhet nga bankat komerciale të themeluara në Republikën e Maqedonisë dhe pas kësaj periudhe zëvendësimi do të kryhet nga Banka Popullore.