Reklamo ketu!

Ja katër akademikët nga Struga që u nderuan “post mortum” për kontributin e dhën nga ASHASHA-ja

Akademia Shqiptare Amerikane e Shkencave dhe Arteve, Nju Jork-Shkup, më 13 prill 2018 i nderoi me titullin Akademik (post mortum) personalitete të shkencave dhe arteve nga Makedonia.Në këtë përzgjedhje bien në sy edhe katër personalitete me orgjinë nga Struga si:Xhevat Gega,Ali Vishko,Rahmi Tuda,Ismail Hoxha.(Strugalajm.com)

Ja lista e plotë e të vlerësuarëve:

Prof. Dr. Fadil Sulejmani
Prof. Dr. Masar Kodra
Prof. Dr. Remzi Nesimi
Prof. Dr. Xhevat Gega
Prof. Dr. Petro Janura
Prof. Dr. Ali Vishko
Prof. Dr. Rahmi Tuda
Prof. Dr. Asllan Selmani
Prof. Dr. Nexhat Abazi
Prof. Dr. Mahmud Hysa
Prof. Dr. Musli Halimi
Prof. Ismail Hoxha, kompozitor dhe pedagog i muzikës
Adem Kastrati, piktor akademik