Reklamo ketu!

“Komunalja” e Strugës,ka nevojë për 20 punëtorë, afati deri 19 prill

Komuna e Strugës në bashkëpunim me NP “Komunale”Strugë, bëjnë thirrje për punësimin e njëzet (20) realizuesve për mirëmbajtjen e pastëritsë në qytetin e Strugës.

Të gjithë të interesuarit të paraqiten në numrin e telefonit 078/328-134.

Afati i paraqitjes deri në datë 19.04.2018.
_________________________________________

Општина Струга во соработка со ЈП “Комунално” Струга, објавува јавен повик за вработување на дваесет (20) извршители за одржување на чистотата во градот Струга.

Сите заинтересирани да се пријавит на телефонскиот број 078/328-134.

Краен рок за пријавување: 19.04.2018