Nusja që he.lmoi vjehrrën me ‘lëngun magjik, gjykata merr vendimin e pap.ritur për hoxhën dhe d.ënohet burri

Gjykata e Tiranës ka pushuar çvështjen për vr.asjen e Lirie Lamit, ndërsa ka dhënë dhe dë.nimin për të dyshuarit që ak.uzoheshin për moskallëzim k.rimi.

Gjykata ka pushuar çështjen për hoxhën Hysen Shehu, i cili kishte filmuar nusen e v.iktimës, teksa i kishte rrëfyer për vr.asjen.

Ndërkohë policia ka dën.uar me katër muaj bu.rg që do të konvertohet në shërbim prove, bashkëshortin e vi.ktimës, i cili gjithashtu a.kuzohet për moskallëzim k.rimi. Shty pe hapesiren me poshte per te mesuar me shume…

Ndërkohë është ende në gjykim nga K.rimet e Rënda, nusja e vi.ktimës, që dy.shohet të ketë kryer dhe vr.asjen Marjana Cmeta.

Loading...
loading...Loading…


loading…