Prej të hënës targa të reja për makinat

S

Nga e hëna në qarkullim do të lëshohen target me shenjën “NMK”. Ky ndryshim parashikohet në Marrëveshjen e Prespës.
Në shiritin e kaltër të targës do të gjendet kodi “NMK”.
Me ndryshimet në Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për lëshim të targave provë, formën dhe përmbajtjen dhe përmbajtjen e targave dhe targave provë për automjete, lëshimi i targave me kodin e ri është paraparë të fillojë sot, por për shkak se është fundjavë targat e reja do të lëshohen nga java e ardhshme.


Deri tani, etiketa me shenjën “NMK” për targat e automjeteve janë dhënë në dalje ose hyrje në Republikën e Maqedonisë së Veriut .

Loading...
loading...Loading…


loading…