Protestat me adresë të gabuar…

Protestat e paralajmëruara përpara selisë së BDI-së për nesër ose në ditët që vijnë, megjithë arsyeshmërinë e plotë që kanë, të vetmin rezultat që mund të kenë në këtë rast – është thellimi i konflikteve ndërshqiptare dhe amnistimi i plotë i aktorëve të vërtetë të fatkeqësive tona përpara faktorit ndërkombëtar…Vëllezër e motra, ripushtimi i kësaj toke shqiptare ndodhi në vitit 1991, kur deputetët shqiptarë të asaj kohe luajtën sipas orkestrit të një thënieje të vjetër: ,, Mishi të piqet, helli të mos digjet”. Pra, lëshuann vetëm seancën që miratoi kushtetutën antishqiptare që kemi sot si shpatë demokleu mbi kokë dhe si burim I pashtershëm konfliktesh edhe për brezat që vijnëpas nesh, dhe që ditën e nesërme u kthyen në kolltuqet dhe nëpër postet e premtuara…Dhe pikërisht atë kushtetutë e përqafuan të gjithë deputetët shqiptarë që ndërruan njëri – tjetrin në atë parlament antishqiptar, këtu e tridhjetvjetë të shkuara…
Protesta gjithsesi, por vetëm në vendin e duhur dhe me kërkesa serioze!..
Në qoftë se nuk pranojnë partiitë opozitare shqiptare, të formohet një Këshill Kombëtar, i cili do t`i dorëzojë qeverise (përpara së cilës do të mbahen protestat) kërkesat e protestuesve, ku do të kërkohet ndryshimi rrënjësor i kushtetutës aktuale, dhe largimi i menjëhershëm nga qeveria i pjesëmarrësve shqiptarë…Nëse nuk respektohen kërkesat e protetestuesve, atëherë ndryshon edhe përmbajtja e kërkesave edhe itinerari i protestuesve…Ndryshe, mos e thëntë Zoti, mund të na përlajnë me vete skenarët e Shqipërisë…
Protestat me adresë të gabuar…

Protestat e paralajmëruara përpara selisë së BDI-së për nesër ose në ditët që vijnë, megjithë arsyeshmërinë e plotë që kanë, të vetmin rezultat që mund të kenë në këtë rast – është thellimi i konflikteve ndërshqiptare dhe amnistimi i plotë i aktorëve të vërtetë të fatkeqësive tona përpara faktorit ndërkombëtar…Vëllezër e motra, ripushtimi i kësaj toke shqiptare ndodhi në vitit 1991, kur deputetët shqiptarë të asaj kohe luajtën sipas orkestrit të një thënieje të vjetër: ,, Mishi të piqet, helli të mos digjet”. Pra, lëshuann vetëm seancën që miratoi kushtetutën antishqiptare që kemi sot si shpatë demokleu mbi kokë dhe si burim I pashtershëm konfliktesh edhe për brezat që vijnëpas nesh, dhe që ditën e nesërme u kthyen në kolltuqet dhe nëpër postet e premtuara…Dhe pikërisht atë kushtetutë e përqafuan të gjithë deputetët shqiptarë që ndërruan njëri – tjetrin në atë parlament antishqiptar, këtu e tridhjetvjetë të shkuara…
Protesta gjithsesi, por vetëm në vendin e duhur dhe me kërkesa serioze!..
Në qoftë se nuk pranojnë partiitë opozitare shqiptare, të formohet një Këshill Kombëtar, i cili do t`i dorëzojë qeverise (përpara së cilës do të mbahen protestat) kërkesat e protestuesve, ku do të kërkohet ndryshimi rrënjësor i kushtetutës aktuale, dhe largimi i menjëhershëm nga qeveria i pjesëmarrësve shqiptarë…Nëse nuk respektohen kërkesat e protetestuesve, atëherë ndryshon edhe përmbajtja e kërkesave edhe itinerari i protestuesve…Ndryshe, mos e thëntë Zoti, mund të na përlajnë me vete skenarët e Shqipërisë…