ADHURIMI I LIDERIT (si në kohën e Titos dhe Enverit)

Shkëlzen Halimi

ADHURIMI I LIDERIT!

Adhurimi i skajshëm i liderit, i shprehur edhe në forma tragjike-komike, fatkeqësisht përjashtoi orientimet programore dhe statutin e partisë. Aty ku adhurimi ndaj individit shkon përtej kufijve të normales (si në kohën e Titos dhe Enverit), aty servilët nuk zgjedhin mjete për ta treguar lojalitetin ndaj liderit. Kjo verbëri do të bëhet shkaku kryesor që në skenën politike shqiptare të dominojë kryesisht amatorizmi politik, i karakterizuar me grupe interesi dhe dëgjueshmëri të përsosur, që nuk kanë asgjë të përbashkët me traditën e demokracisë.

In : Aktuale

Loading...
loading...