Apel për ndihmë nga Bamirësit Struganë

Bamirësit Struganë

Tё nderuar bamirёs,
rasti jonё i rradhёs, pёrsёri ka tё bёjё me njё vajzё 14 vjeçare A.S. nga rrethi i Strugёs, tё cilёn ne si shoqatё e dёrguam dhe u pranua nё spitalin „Neuromedika“ në Shkup pёr tё kryer tё gjitha kontrollat e nevojshme dhe si pёrfundim ёshtё diagnostifikuar me autizёm tё shkallёs sё dytё. Shkaku i temperaturёs sё lartё qё ka lёnё pasoja mendore dhe parregullësi nё komunikim, gjё qё paraqet nevojёn vajza tё edukohet nё shkolla tё veçanta.
Familja e saj nuk ёshtё nё gjendje pёr tё mbuluar financiarisht tё gjitha harxhimet pёr kontrollat dhe trajtimin e mёtejshёm pёr plot 6 muaj me medikamentet e nevojshme.
Kush dёshiron tё donojё, ju lutemi shumё, kёtё mund ta bёni te zyra jonё e cila ёshtё e hapur çdo ditë pune nga ora 08-16:00.
Nr. kontakti: 071-735-993

Emri: HZBS Struga
Iban Code: MK07210722000117340
Nr. xhirollogaris bankare: 210-075048960117

Loading...
loading...

Loading…


loading…