Bëni zgjidhjen e duhur, rregjistrohuni në SHMK Gjimnazi „ Dr. Ibrahim Temo “

Strugë shkolla qe do ju hape dyert drejt se ardhmes, shkolla qe ofron mundesine per te qene vetvetja dhe per te gjetur vetveten permes arsimit dhe hulumtimit. Regjistrimet tani fillojne dhe ne ju presim krahehapur. Shkolla jonë është një lider në cilësinë dhe angazhimin e punonjësve, zhvillon dhe vendos komunikim të hapur midis mësuesve, nxënësve, prindërve dhe komunitetit lokal, krijon një mjedis të këndshëm në të cilin të gjitha lëndët studiohen dhe krijon mundësi për zhvillim maksimal sipas potencialeve individuale te secilit nxenes.

Dokumentet e nevojshme

 • Dëftesat nga klasa e VI deri IX.
 • Çertifikatën e lindjes
  -Diploma nga çmimet e fituara në gara shtetërore dhe ndërkombëtare
  Fletëparaqitje e plotësuar

Afati i qershorit
• Paraqitja e parë

 • 14 qershor nga ora 12: 00 deri më 19:00
 • 15 dhe 16 qershor nga ora 7:00 deri më 19:00
 • 17 qershor nga ora 7:00 deri më 15:00
  Rezultatet e nxënësve të rregjistruar do të shpallen më datë 17 qershor nga ora 16:00 deri më 19:00
  • Parqitja e dytë
 • 23 dhe 24 qershor, nga ora 7: 00 deri më 19:00
 • 25 qershor 2021 nga ora 7:00 deri më 15:00
  • Paraqitja e tretë
 • 30 qershor 2021 nga ora 7:00 deri më 19:00

Loading...
loading...Loading…


loading…