“Bijtë”, poezia fantastike e Khalil Gibran. Kush është prind, bën mirë ta lexojë

“Bijtë”

Fëmijët tuaj nuk janë bijtë tuaj,
Janë bij e bija të etjes që jeta ka për vetveten,
ata vijnë nëpërmjet jush, por jo nga ju,
edhe pse jetojnë me ju, nuk u përkasin.

Mund t’u dhuroni atyre dashuri, por jo mendimet tuaja:
ata kanë mendimet e veta.
Mund t’u jepni strehim trupave të tyre, por jo shpirtrave të tyre:
ata banojnë në shtëpinë e së nesërmes,
të cilën nuk do u lejohet ta vizitoni as në ëndërr.

Loading...
loading...Loading…


loading…