DITA E GRUMBULLIMIT TË FAMILJES DHE TË VJELAVE

Sot është dita e Shëmitrit, festë pagane, të cilën e kremtojnë të gjithë shqiptarët pa marrë parasysh përkatësinë fetatre qoftë: musliman, katolik, ortodoks, bektashi…
Në këtë dite gatuhet lakër që do të thotë: sikurse që lakra i ka të mbledhur gjethët, ashtu edhe njerrëzit duhet të mblidhen në familje, qoftë nga gurbeti sezonal ose nga ndonjë rrugëtim më i largët. Në këtë ditë fillon-te zbritja e bagëtive nga bjeshkët dhe përfundimi i të vjelave.

In : Aktuale

Loading...
loading...