Do pranohen 600 policë të rinj,ja detajet e konkursit

Të është i moshës madhore,

Mos të jetë më i moshuar se 25 vjet, nëse për herë të parë krijon marëdhënie pune e cila parashihet të punësohet me shkollë të mesme.

Të jetë folës aktiv i gjuhës maqedone dhe shkrimit të saj.

Për më shumë detaje klikoni në lidhjen e më poshtje dhe do të hapet konkursi i shpallur nga Ministria e Punëve të brendshme.

KONKURS PËR 600 POLICË TË RINJ

Loading...
loading...Loading…


loading…