Ja drejtorët e rinjë të emëruar nga qeveria

Qeveria e Maqedonisë së Veriut pasditën e kësaj të hënë ka bërë disa emërime të reja në eshalonin e tretë edhe atë:

Jani Makraduli – Aëtarë në Bordin drejtues të Postës

Jasna Dukovska Jegeni – Anëtarë në Këshillin për përparim dhe mbikqyrje të revizionit

Emil Dimitrovski – Drejtor në Drejtorinë për destinim të prodhimitStrugaLajmStrugaLajm

Lutfi Akiki – Drejtor në Drejtorinë për farëra dhe material për mbjelljeStrugaLajm

Keti Smilevska – Zëvendës drejtor në Agjencinë për rezerva shtetërore

Slobodan Bliznakovski – Drejtor në Agjencinë për emigracion

Elmi Selami – Drejtor në Entin shtetërorë për statistika

In : Aktuale

Loading...
loading...