Ja drejtorit qendrore që do i drejtoj Aleanca

1. MEPSO
2.Hekurudhat
3.Fondin Pensional
4.Postën
5. Avokati i Shtetit
6.Spitalin e Tetovës
7.Drejtoria për menaxhim me pronon e sekuestruar
8. Ndihmes drejtor në Dogana

Zv- Drejtoritë:
1. DAP

2. Zv. drejtor në Agjencionin për Rini dhe SportStrugaLajm

Përveç tyre ASH do të drejtojë edhe disa drejtori rajonale, institucione lokale nga pushteti qëndror, në kulturë, shëndetësi, ndërsa në shumë drejtori e ndërmarje do të ketë zëvendës drejtor, udhëheqës sektorësh dhe pozicione të ndryshme./
Loading…


loading…