Ja kush është drejtori i ri i kampit turistik të Livadhishtes

Dimitar Dimitrieski është drejtori i ri i Ndërmarrjes publike ‘’Elem Turs ‘’që menaxhon me kampin e‘’Livadishte’’.Dimitrieski në këtë pozicion zëvendëson petko Kutanoskin I cili deri tani ka drejtuar këtë Ndërmarrje.Kampi turistik Livadhishte që ndodhet ndërmjet fshatit Kalishtë dhe Radozhdë është një nga më atraktivët në bregun e liqenit të Ohrit.(Strugalajm.com)

StrugaLajm
Loading…


loading…