Ja lista e plotë e funksioneve të Aleancës në qeveri

ASH-ja në qeverinë e re do të drejtoj:

Ministritë

1 Mistrinë e Shendetesisë

2 Ministrinë e Drejtësisë

3 Ministrinë e Shoqërisë Informative dhe Administratë

Zv.Ministritë

 1. Minstrinë e Mbrotjes
 2. Ministrinë e Bujqësisë

DrejtoritëStrugaLajm

 1. MEPSO
 2. Hekurudhat-
 3. Postën e Maqedonisë
 4. Avokati i Shtetit
 5. Spitalin e Tetovë
 6. . Spitali Psikiatrik-Bardovcë
 7. Drejtori per menaxhim me krizat

Zv/Drejtoritë

1 Zv. Drejtor në DAP

2 Zv/Drejtor ELEM

3.Zv/Drejtori Agjencioni për Rini dhe Sport

Sekretar Shteteror

 1. Sekretar Ministrinë Për Sistem Politik
 2. Sekretar Shtetëror në Ministre per Pune dhe Politik Sociale
Loading…


loading…