Komuna e Strugës dezinfektohet

Pas dezinfektimit të ambienteve të brendshme të Komunës së Strugës, vazhdon edhe dezinfektimi i hapësirave para dhe pas godinës së Komunës së Strugës.


После дезинфекција на просториите на Општина Струга, продолжуваме со дезинфекција на површините пред и зад објекот на Општина Струга.

Loading...
loading...Loading…


loading…