”Komunalja” e Strugës në aksion pastrimi

Ekipet e NP Komunale Strugë gjatë ditës së sotshme kryejnë pastrim tërësor në disa pjesë të rrugëve të qytetit të Strugës.
Në kuadër të aksionit po kryhet fshirja me dorë e një pjese të rrugëve kryesore dhe anësore të qytetit,si dhe kositja e sipërfaqeve të blerta.Gjatë ditës së sotshme në realizimin e aksionit u angazhuan 20 punëtor.
Aksioni do vazhdojë edhe në ditët e ardhshme.

Loading...
loading...Loading…


loading…