”Komunalja” e Strugës në aksion për rregullimin e sipërfaqeve të blerta të qytetit

Gjatë disa ditëve të kaluara,ekipet e NP Komunale Strugë të sektorit për rregullimin e sipërfaqeve të blerta të qytetit,i vazhduan veprimtaritë e tyre për rregullimin e rregullt të sipërfaqeve me bar,rrugëve me pemë dhe kurorat e luleve në qytet,si dhe në molet e lumit Drin i Zi.

Veprimtaritë u realizuan nëpër shumë vende të qytetit.
Në kuadër të veprimtarive të atilla ekipet e NP Komunale Strugë kryen prerjen e degëve-rregullimin e majave të pemëve,kositjen e sipërfaqeve me bar dhe mbjelljen e luleve-plotësimin e kurorave të luleve përgjatë shëtitoreve.

NP Komunale StrugëStrugaLajm
Loading…


loading…