Konkurs për 24 punësime në Komunën e Strugës

Punësimi nëpër komuna nuk ndalet. Aktualisht, përmes Agjencisë për Administratë, janë hapur vende të lira pune për një total prej 113 pozicionesh, nga të cilat mbi gjysma janë në qeverisjen lokale. 12 komuna punësojnë gjithsej 61 persona. Më të fundit janë njoftimet komunale në Kumanovë, Zhelinë dhe Kisella Vodë. Kumanova po kërkon më së shumti punëtorë, 12 persona për pagë prej 20,700 deri në 37,600 denarë. Kryetari i Komunës njoftoi se do të pasojë një njoftim tjetër, por thotë se këto janë tashmë punësime të planifikuara në planin vjetor, përcjell FLAKA.

“Është një njoftim i rregullt që ne e kemi çdo vit në komunë në përputhje me planin vjetor për punësim në komunë dhe për të plotësuar vendet bosh që janë të nevojshme për funksionimin e komunës në fushën e administratës komunale dhe shërbimet që ajo ofron. Në pjesën e lidhjes së një kontrate me afat të caktuar, komuna lidh kontrata nëse për një pozicion të caktuar ekziston nevoja për të kryer atë funksion nga një ofrues i shërbimit ose një punonjës, me një kohëzgjatje prej një viti. Kjo ka të bëjë me konkurset që hapen për punësim për një kohë të pacaktuar”, thotë Maksim Dimitrievski, Kryetar i Komunës së Kumanovës.

Lider në punësim është komuna e Strugës, ku 24 punëtorë kërkohen për një pagë prej 15,500 ose madje deri në 40,000 denarë, e cila në fakt është paga më e lartë e të gjitha shpalljeve aktive në sektorin publik për momentin.

Përveç qeverisjes lokale, punëson gjithashtu edhe qeveria qendrore dhe institucionet e saj.

Ka shpallje si në arsim ashtu edhe në shëndetësi, por nuk kërkon kuadër profesional, por personel administrativ.

Kryeministri thotë se nuk shpenzohen para shtesë të buxhetit për punësime të reja.

“Është shumë e rëndësishme të dimë se ne po e bëjmë atë brenda buxhetit. Ne nuk kemi një politikë të rritjes së ofertës së parave për pagat në mënyrë që të rrisim administratën publike, sepse, së pari, edhe nëse do të donim, nuk mund ta bënim sepse ne i kanalizojmë të gjitha paratë në Kovid dhe mbështesim ekonominë dhe aktivitetet prodhuese të qeverisë”, tha Kryeministri Zoran Zaev.

Në sektorin publik punojnë 133,000 persona, dhe sipas programit qeveritar deri në 2024, administrata duhet të ulet me 20%, por edhe të reformohet, në mënyrë që të krijojë një administratë publike efikase dhe profesionale. FLAKA

In : Aktuale

Loading...
loading...