Ky është urimi i ef. Rexhepit me rastin e Bajramit

Kryetari i Bashkësisë fetare islame në Maqedoni, Sulejan efendi Rexhepi, me rastin e Bajramit të Ramazanit, u dërgoi mesazh besimtarëve të fesë myslimane. “O Allah, o Zoti ynë! – tha Isai, i biri i Merjemes – Zbritna një sofër nga qielli, që të jetë festë për ne, për të parin dhe të fundmin tonë dhe të jetë mrekulli prej Teje dhe na jep mirësi, se Ti je Dhuruesi më i mirë!” (El  Ma’ide, 114)

Të dashur besimtarë! Vëllezër e motra! Sapo e kaluam edhe një Ramazan, një muaj me plotë lutje e ibadete, një muaj ku e sprovuam veten përballë durimit, përballë dashurisë dhe dhebjes për njeriun, përballë gatishmërisë për ta ndihmuar njëri-tjetrin. Mesazhi thellbësor i këtij Muaji të shenjtë është vetëm mirësi, mirëqenie për të gjithë dhe ecje vetëm asaj Rruge të cilën na e ka ndriçuar Krijuesi ynë.

E madhëruam këtë Muaj, si gjithnjë herave të tjera, sepse Vetë Allahu xh.sh. e madhëroi, në të përcaktoi data të shenjta që nuk gjenden në muajt e tjerë të vitit. Mbi të gjitha, në këtë Muaj zbriti Kurani i Shenjtë, u trasua rruga e nderit, rruga e moralit, e pastërtisë, e devotshmërisë, u përcaktuan ligjet e dashurisë, të respektit, të humanitetit; u ngrit arkitektura e mirëqenies, u zbërthye dhe u bë e qartë se sa e lehtë është arritja e paqes, e kohezionit dhe sa madhështor është diversiteti i gjithëanshëm që na e ka dhuruar Krijuesi i Gjithësisë. Thënë shkurt, e madhëruam këtë Muaj sepse pikërisht në të u hodh gurthemeli i fesë së mbarë njerëzimit dhe për të gjitha kohërat, në këtë Muaj nisi të rrezatojë drita islame.

Vëllezër e motra, është shumë normale që tashmë kemi nisur të kaplohemi nga malli për këtë Muaj të shenjtë, për këtë Muaj të ibadeteve, të rahmetit, të dashurisë vëllazërore, të bamirësisë, për këtë Muaj që na e mundëson ta ndjejmë të fortë identitetin tonë fetar e kombëtar. Pikërisht për këto vlera duhet të na merr malli, dhe për hirë të këtij malli tërë jetën duhet ta kalojmë nën parimet, rregullat dhe porositë e shenjta që dalin nga ky Muaj.

Megjithatë, vëllezër e motra, qytetarë të nderuar, nesër kemi festë, festojmë Bajramin e Ramazanit, e cila manifeston kënaqësinë tonë të të qenurit mysliman, besimtar i fesë islame, manifeston krenarinë tonë si dhe falënderimet më të sinqerta drejtuar Allahut Fuqiplotë që na e mundësoi ta përjetojmë tërë atë varg kënaqësishë që arrihen vetëm gjatë këtij Muaji, në të cilin agjëruam e u lutëm për mbarësi e për begati, si në mesin tonë ashtu edhe në mbarë botën. Me këtë shpirt të dëlirë, të vazhdojmë edhe sot, duke ia shtrirë dorën njëri-tjetrit, duke u përqafuar e marrur ngryk si vëllai vëllanë, duke gëzuar sofrën e skamnorëve, duke e shtuar dashurinë dhe përkujdesin për jetimët, për prindërit tanë, për familjet tona.StrugaLajm

Duke e lutur fuqishëm Allahun Mëshirëplotë që të na e pranojë agjërimin si dhe të gjitha lutjet dhe ibadetet e tjera, ju uroj –

Gëzuar për shumë mot Festën e Bajramit të Ramazanit!

Paqa, mëshira dhe bekimi i Allahut xh.sh. qoftë mbi ju
Loading…


loading…