Ky është versioni zyrtar i propozim-ligjit për përdorimin e gjuhëve

Duke pasur parasysh parimet e vendosura nga Qeveria e RM-së se do të ketë qeverisje transparente dhe qeveri që do të jap llogari para qytetarëve të saj, Ministria e drejtësisë dhe Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit publikojnë tekstin zyrtar të Propozim Ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili është në procedurë parlamentare për miratim.

Të gjithë qytetarët e interesuar tekstin e Propozim Ligjit mund ta gjejnë në linkun si vijon.

http://justice.gov.mk/documents/ligji%20i%20gjuheve%20%20-%20komplet.pdfStrugaLajm

Pas miratimit të ligjit nga Parlamenti i Maqedonisë , i njëjti do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venedikut bashkë me dispozitat të kontestueshme dhe që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe në monedhat dhe letrat me vlerë si dhe uniformat e armatës.

In : Aktuale

Loading...
loading...