Liqeni i Ohrit në nivelin mesatar

Dyfish më të ulëta se mesatarja për muajin nëntor janë nivelet e lumenjve Treskë në Makedonski Brod, Pçinja në Banjën e Katlanovës, Sareska në Botun dhe Kriva Reka në Kriva Pallankë, kumtoi DPHM.

Sipas matjeve të sotme hidrologjike, ulje minimale në nivelet e ujërave ka në Lumin Vardar në Shkup dhe Jeguncë, Bregallnicë në Berovë dhe Crna Reka në Novaci.

Gjendja me liqenet është pothuajse e njëjtë me gjendjen e djeshme. Liqeni i Dojranin tregon nivel tre herë më të lartë, ndërsa Liqeni i Prespës dhe i Ohrit është në nivel pothuajse mesatar.StrugaLajm

In : Aktuale

Loading...
loading...