Lulzim Nasufi:Për 21 ditë Komuna ka harxhuar 7100 euro për dreka-darka dhe 49 mijë euro për naftë!

MARIN RROGËN NGA PARAT E TAKSAPAGUESEVE STRUGAN, E NUK BËJNË TRANSPARENCËN….

Vetëm Komuna e Strugës pa Ndërrmarjet Publike të Strugës, për 21 ditë pune në muajin Nëntor 2023. për dreka dhe darka që askush nuk e dijn për cfarë, ka harxhuar reth 435.305.00 denarë apo reth 7.100.00 еuro nga Buxheti i Komunës së Strugës, ose përafërsisht 340.00 еuro në ditë…

Poashtu Komuna e Strugës pa Ndërrmarjet Publike të Strugës, për 21 ditë pune në muajin Nëntor 2023, për derivate të naftës Kompanisë Pucko Petrol dhe MakPetrol i ka paguar reth 3.032.196.00 denarë, apo reth 49.500.00 euro nga Buxheti i Komunës së Strugës, ose përafërsisht 2.360.00 euro në ditë…

Pra jo vetem që siguroni pagën nga taksapaguesit Strugan, i nënshtroni Struganët dhe mundoheni të bëni edhe të paditurin prej tyre…

Bëni transparenc harxhimet publike sepse e keni obligim ligjorë.StrugaLajmStrugaLajm

Pyetja është deri kur…?

Lulzim Nasufi, Kryetar i Degës së ASH – Strugë.
*
*
*
ПЛАТИТЕ ГИ ДОБИВААТ ОД ДАНОЦИТЕ НА СТРУЖАНИ, А НЕ ДАВААТ ОТЧЕТНОСТ….

Само Општина Струга без Јавните Претпријатија на Струга, за 21 работен ден во месец Ноември 2023 година, за ручеци и вечери за кои никој не знае за што, има потрошено околу 435.305.00 денари или околу 7.100.00 евра од Буџетот на Општина Струга, или приближно 340,00 евра дневно…StrugaLajm

Исто така, Општина Струга без Јавните Претпријатија на Струга. за 21 работен ден во месец Ноември 2023 година, за нафтени деривати на Пуцко Петрол и на компанијата МакПетрол им исплатила околу 3.032.196,00 денари или околу 49.500,00 евра од Буџетот на Општина Струга, или приближно 2.360.00 евра дневно. …

Значи не само што ја обезбедувате платата од струшките даночни обврзници, туку ги потчинувате стружани и се обидувате да направите незнајко од нив…

Имате законска обврска да давате отчетност за трошењето на јавните пари.

Прашањето е до кога…?

Лулзим Насуфи, Претседател на Огранокот на АА – Струга.

In : Aktuale

Loading...
loading...