Mendi Qyra,kryetari i OEMVP pjesëmarrës në ngjarjen e “Javëve të Biznesit Kosovar 2023”

Kryetari i OEMVP pjesëmarrës në ngjarjen e “Javëve të Biznesit Kosovar 2023” të organizuar nga Aleanca Kosovare e Bizneseve.

Kryetari i OEMVP z. Mendi Qyra sot ishte pjesëmarrës dhe folës në ngjarjen e hapjen solemne të “Javëve të Biznesit Kosovar 2023” të organizuar nga Aleanca Kosovare e Bizneseve.
Në fjalën e tij, Kryetari Qyra theksoi rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit ekonomik në mes dy vendeve dhe se duhet të punohet në drejtim të maksimizimit të saj përmes eliminimit të barrierave të cilat pengojnë të njëjtin.
Gjithashtu, duke konsideruar rëndësinë e fuqisë punëtore si në Republikën e Maqedonisë së Veriut por edhe në rajon, Kryetari i OEMVP theks të veçantë vuri liberalizimit të fuqisë punëtore në rajon si një mjet për të adresuar nevojat dhe kërkesat e përbashkëta të tregut të punës. Z. Qyra shtoi se kjo nuk është vetëm një thirrje për një qasje më të lirë në tregun e punës, por një ftesë për një përpjekje të përbashkët për të forcuar ekonominë dhe aftësinë e vendit për të përmbushur objektivat strategjike.
OEMVP vazhdon të mbajë partneritetin me institucionet relevante shqiptare në rajon, duke e konfirmuar qasjen e saj të zhvillimit paralele të shoqërive tona si parakusht për Euro Integrime.


Претседателот на СКСЗМ учествува на настанот „Косовски бизнис недели 2023“ организиран од Косовската бизнис алијанса.

Претседателот на СКСЗМ г-дин. Менди Ќура денеска беше учесник и говорник на настанот и свеченото отворање на „Косовски бизнис недели 2023“ во организација на Косовската бизнис алијанса.
Претседателот Ќура во својот говор ја истакна важноста од продлабочување на економската соработка меѓу двете земји и дека треба да се работи во насока на нејзино максимизирање преку отстранување на бариерите кои го попречуваат истото.
Исто така, имајќи ја предвид важноста на работната сила и во Република Северна Македонија и во регионот, Претседателот на СКСЗМ стави посебен акцент на либерализацијата на работната сила во регионот како средство за решавање на заедничките потреби и барања на пазар на труд. Г-дин Ќура додаде дека ова не е само повик за послободен пристап кон пазарот на трудот, туку и покана за заеднички напор за зајакнување на економијата и способноста на земјата да ги исполни стратешките цели.
СКСЗМ продолжува да го одржува партнерството со релевантните албански институции во регионот, потврдувајќи го својот пристап за паралелен развој на нашите општества како предуслов за евроинтеграциите.

In : Aktuale

Loading...
loading...