MUSHKONJAT QË ZUKASIN POSHTËRIMIN E SHQIPTARËVE..!

Nijazi Muhamedi

Pas “Gjeografisë”,skandali i radhës VJEN me “sociologjinë” dhe kanë mbetur edhe 198 skandale të tjera prej 200 teksteve që përdoren në shkollë, nga të cilët ende do çuditemi,sepse ende merremi me PUNË PËR BISHTI:ME “GJUAJTJEN”E MUSHKONJAVE,JO ME THARJEN E KËNETËS QË I SHUMËZON ATO MUSHKONJA.
KRYESKANDALI ËSHTË:SISTEMI EDUKATIV-ARSIMOR MBI BAZA TË IDEOLOGJISË ASIMILUESE-SllAVIZUESE DHE KOLONIALE ,ETJ,ETJ.
KY POSHTËRIM I PËSHTIRË I KA NGJARË NJË POPULLI TË TANË PREJ AFËR 1 MILION BANORËSH QË JEMI NE SHQIPTARËT,ME 3 UNIVERSITETE DHE ME 33 DEPUTETË
I KUJT ËSHTË KY TURP ,TASHMË DUHET NDARË..!
….
QE NJË SHEMBULL TË KUNDËRT NGA NJË POPULL AUTOKTON NË KANADA:

Këta dy voglushë janë nxënës të një shkolle autoktonësh ,të një populli prej 38 mijë banorësh(ashtu i njeh kushtetuta) në Kanada Procesi edukativ-arsimor ,nga klasa e parë gjer në universitetin e tyre të parë zhvillohet SIPAS VIZIONIT DHE VLERAVE SHPIRTRORE TË AUTOKTONËVE TËRËSISHT,;SHKOLLAT GJER NË UNIVERSITETIN E TYRE ADMINISTROHEN PREJ VETË AUTOKTONËVE(KANADAJA NUK KA TË DREJTË T’UA EMËROJË AS DREJTORËT E SHKOLLAVE,AS REKTORIN E UNIVERSITETIT,SEPSE ATO I CAKTON KËSHILLI I VËLLAZËRISË AUTOKTONE, ME DREJTËSINË MË TË MADHE NDËRMJET SHUMË KANDIDATËVE QË KONKURROJNË ME DIJE DHE ZOTËSI ARSIMORE-PEDAGOGJIKE DHE MENAXHUESE,etj,etj..!

In : Aktuale

Loading...
loading...