Nasufi:Jeton Shaqiri ,ministri që i la nxënsit pa libra dhe docent-doktor Ramiz Merko po e shkatërrojnë arsimin në Strugë

Dëmet gati dy vjeçare që u shkaktuan në arsim me mësimin Оn-line për shkak të COVID–19, nuk kanë të ndalur në Komunën e Strugës, në krye me Ministrin e Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri, dhe Kryetarin e Komunës, Ramis(z) Merko.
Ministri, Jeton Shaqiri, i cili do të mbahet mend si Ministër Arsimi dhe Shkence në RMV që i la nxënësit pa libra për kaq kohë, në janar të vitit 2023 ka lidhur marrëveshje ndërtimi me kompani të njohura vetëm për të, për zbatim të punimeve ndërtimore me afat mbarimi deri në muajin maj 2023. Me këtë veprim, shkollat pa vendim të Ministrisë së Arsimit dhe në shkelje të plotë të ligjit, zhvillojnë mësim On-line me të gjitha vështirësitë dhe dobësitë e këtij lloj mësimi.

Ministri, i cili këtë punë mund ta bënte në kohën kur nxënësit ishin në pushim, del “bllof” pa konsultuar ligjin dhe deklaron se organizimi i procesit edukativo – arsimor është çështje e Komunës.
Kryetari i Komunës, që ka shkaktuar probleme dhe kaos në çdo shkollë fillore dhe të mesme në Komunën e Strugës, pa menduar fare për situatën e krijuar dhe problemet e arsimit, përgjegjësinë e bart në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, gjoja se janë bartës të procedurave.

Drejtorët e shkollave pa pervojë në punën e tyre, të gjindur në një situatë të këtillë, që kanë përgjegjësi dhe obligim në bazë të ligjit për mbarëvajtjen e procesit arsimor, deklarojnë se punimet do të zgjasin edhe tri javë, por që realisht sipas situatës në teren do të kalojnë edhe tre muaj, dhe arsyetohen se: “ne nuk jemi ata që kemi nënshkruar kontrata për punimet”.

Nga gjitha kjo situatë e krijuar, ku askush nuk e bën punën e vet ligjore, nxënësit do të jenë humbësit më të mëdhenj, prindërit do të vuajn vështirësitë, dikush do të përfitojë materialisht dhe për punët që bëhen “shkel-e-shko”, meritat do të marrin fajtorët.

NDRYSHIME

TRANSPARENCË

LLOGARIDHËNIE

Lulzim Nasufi, Kryetar i Degës së ASh – Strugë.

Шаќири и Мерко играат “ПИНГ – ПОНГ” со Образованието во Oпштина Струга…!?

Покрај двегодишните штети кои настанаа поради Ковид-19 во образованието со On-line настава, истите не престануваат во општина Струга, иако на чело на Министерството за Образование и Наука е Јетон Шаќири и Градоначалникот на Општина Струга е Рамис(з) Мерко, двајцата од Струга.

Министерот Јетон Шаќири, кој ќе остане запаметен како министер за Образование и Наука во РСМ, кој до ден денес ги остави учениците без книги, во 02 Јануари 2023 година потпиша Договор за Изведба на Градежни работи со фирми познатаи само за него, со рок на изведба до месец Мај 2023 година, што значи училиштата без Одлука на Министерството за Образование и Наука, во целосно прекршување на законот, изведуваат On-line настава со сите тешкотии и слабости на овој вид учење.StrugaLajm

Министерот, кој би можел овие работи да го реализира кога учениците се на одмор, “блефира” без консултации и во спротивност на Законот за Основно Образование, изјавува дека организацијата на образовниот процес е во надлежност на Општинските Органи.

Градоначалникот на Општина, кој направи големи проблеми и хаос во секое основно и средно училиште во Општина Струга, без воопшто да размислува за настанатата состојба и проблемите во образованието, одговорноста ја префрлува во Министерството за Образование и Наука, наводно тие се носители на постапките.

Директорите на училишта без искуство во работата, затекнати во ваква ситуација, кои имаат одговорност и обврска врз основа на Законот за одржување на образовниот процес, изјавуваат дека работите ќе траат уште три недели, но според ситуацијата на терен реално ќе поминат уште три месеци и се оправдуваат со: “не сме ние тие што склучиле договори за работите”.

Од целата оваа создадена ситуација, каде што никој не си ја врши својата законска работа, учениците ќе бидат најголеми губитници, родителите ке ги претрпат тешкотиите, и од сето погоренаведено некој ке има материјален корист, a за работата што се вршит по принципот “пошто – зашто” виновниците ќе си ги придобиваат заслугата.

ПРОМЕНИ

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

ОТЧЕТНОСТ

Лулзим Насуфи – Претседател на АА – огранок Струга.
Loading…


loading…