Nasufi:Struga po boshatiset për faje të (jo) politikanëve

Migrimi dekurajues për faje të (jo) politikanëve…!?

Nisur nga fakti i largimit kaq të madh të rinisë, profesionistëve dhe qytetarëve nga këto troje, sidomos në këtë periudhë ku vërehet shprazje e frikshme në të gjithë vendbanimet tona, dhe emocionet që të kaplojnë dhe të ngacmojnë nga ky fenomen, jua vë në dukje se nëse:

  1. Vendosni në zbatim Funksionimin e Institucioneve Publike,
  2. Vendosni në zbatim Meritokracinë, Punën, Drejtësinë,
  3. Largoni politikën dhe partizimin nëpër Institucionet Publike,
  4. Vendosni në zbatim Parimin e Llogaridhënies,
  5. Largoni Krimin, Korrupsionin, Autokracinë dhe ktheni Shtetin e së Drejtës,
  • JU GARANTOJ, se:
  1. Hapen Vende të Punës për të gjithë, gjithkund dhe me këtë,
  2. Rriten rrogat e punëtorëve, dhe besoni ndërpritet MIGRIMI, e lumturohen familjet, shtëpitë dhe rrugët tona.

Për 5 pikat e para, nuk na nevojitet ndihmë nga askush, nuk nevojiten kushte, por thjesht nevojitet punë, vullnet politik që pa hiq pare, shumë lehtë mund të realizohet, kurse për 2 pikat e dyta çdo kush do të kishte shumë vullnet dhe dëshirë të na ndihmoj, sepse ne fillimisht vetë ndihmojmë veten, ngrejmë veten dhe do të ndalojmë të shkretojmë këtë vend.

Pra PUSHTETARË filloni, pa asnjë hamendje bëni këto, se është shumë lehtë…!

Prej nesh mvaret…!

NDRYSHIME

TRANSPARENCË

LLOGARIDHËNJE

Lulzim Nasufi, Kryetar i Degës së ASH – Strugë.

Oбесхрабрувачка миграција поради (не) политичарите…!?

Поаѓајќи од фактот на толку големо заминување на млади, професионалци и граѓани од овие краишта, особено во овој период каде што се чуствува застрашувачка сеопшта празнина во сите наши населени места, и емоциите кои ве обземаат и возбудуваат од оваа појава, посочувам на следното дека ако:StrugaLajm

1) Работат – функционират Јавните Институции,
2) Го спроведувате принципот на меритократија, работа, правда,
3) Го елиминирате политиката и партизацијата во јавните институции,
4) Го спроведувате принципот на отчетност,
5) Го елиминирате криминалот, корупцијата, автократијата и воспоставувате принципот на Владеење на правото,

  • ГАРАНТИРАМ дека:

1) Ќе се отвораат работни места за сите, секаде а со ова,
2) Се зголемуваат платите на работниците, и верувајте, МИГРАЦИЈАТА се стопира, а нашите семејства, домови и нашите улици ќе бидат весели и среќни.

За првите 5 точки не ни треба помош од никого, не ни требаат услови, туку само треба работа, политичка волја која може да се направи многу лесно, додека за вторите 2 точки секој би имал многу волја и желба да ни помагаат, затоа што прво си помагаме себеси, и ќе престанеме да ја уништуваме оваа земја.

Затоа почнете ВЛАСТОДРШЦИ, без никакви нагаѓања почнете да го правете ова, бидејќи е многу лесно…!

Од нас зависи…!

ПРОМЕНИ

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

ОТЧЕТНОСТ

Лулзим Насуфи – Претседател на АА – огранок Струга.
Loading…


loading…