Në Strugë aksioni për dhurimin e gjakut përfundoi me sukses (Foto)

✅️ Akcioni për dhurimin e gjakur përfundoi me sukses.Komisioni për mundësi të barabarta pranë këshillit të Komunës së Strugës, bashkë me koordinatorin e projektit, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Strugë dhe në kuadër të realizimit të Programit vjetor të aktiviteteve në fushën e mundësive të barabarta në mes grave dhe burrave për vitin 2022, sot organizoi akcion humanitar për dhurimin e gjakut në sallën e këshillit të Komunës së Strugës. 💗 Falenderojmë të gjithë qytetarët human! ✅️

Акцијата за дарување на крв успешно заврши.Комисијата за еднакви можности при советот на Oпштина Струга, заедно со координаторот на проектот, во соработка со Црвен Крст Струга, a во рамки на реализација на Годишната програма за активности од областа на еднакви можности меѓу жените и мажите за 2022 година, денеска организираше акција за дарување на крв во салата на советот на Општина Струга. 💗 Им благодариме на сите хумани граѓани!

Loading...
loading...

Loading…


loading…