Në Strugë nxënësit shënuan ditën botërore kundër kancerit

Nxënësit e SHMK Niko Nestor e shenuan ditën e 4 shkurtit
dita botërore e luftës kundër kancerit

u shpërndanë 100 fletushka dhe postera si dhe të dhëna me qellim edukativ dhe sensibilizues te marra nga faqja e organizatls botërore te shendetsisë

Loading...
loading...Loading…


loading…