Një ngjarje pozitive në Strugë:Merr një libër,le një libër!

Jashtzakonisht të lumtur që KAB STRUGA lë gjurmë dhe në nxitjen dhe promovimin e leximit si vlerë dhe dashamirsinë ndaj objekteve kulturore siç ka qënë Sahat kulla e dikurshme e Strugës (foto koment)
Objekti merr liber lë Libër në formën e Sahat kullës do ju sherbejë të gjithë qytetarëve dashamirës të Librit që të marin libra dhe të lënë libra.

Objekti gjendet në ambientet e jashtme të SHMK “Niko Nestor” dhe në aktivitetin e sotshëm u vendosën libra nga dashamirës të librit.
Urojmë që ky objekt t’ju shërbejë të gjithë qytetarëve sepse metvërtet na ka kushtuar shumë energji por rezultati i të gjithë kësaj pune na bën krenar si kryesi të shoqatës dhe na motivon që të vazhdojmë të japim kontribut për vendlindjen.

Ky objekt është mundësuar nga organizata joqeveritare: Community Center of Struga Municipality dhe KAB Struga.StrugaLajm

Faleminderojmë : Erjeta Xhumkar dhe Verdat Kolonja për projektimin e këtij objekti.
Las Graver , nxënësit, kryesinë e KAB Struga dhe të gjithë kontribuesit e këtij projekti.
Loading…


loading…