Njoftim i rëndësishëm:Nis me punë shkolla fillore e muzikës në Strugë

👉Горди сме да објавиме дека „Основното општинско музичко училиште“ – Струга ги отвара вратите за струшките деца од учебната 2021/2022 година. Конечно децата од нашата општина, ќе можат бесплатно да учат пијано, виолина, гитара, кларинет, саксофон, труба, флејта, ударни инструменти, соло-пеење, хармоника согласно државните наставните планови и програми.
Во ООМУ – Струга ќе можат да се запишат деца, што во учебната 2021/2022 година се запишани во редовна настава во некое од основните училишта во општината.
Уписите во „Основното општинско музичко училиште“ – Струга ќе се реализираат од 23-ти Август до 10-ти Септември 2021 година
За повеќе детали во врска со уписите следете ја фејбук страницата на училиштето: ООМУ – Струга / SΗFKM – Strugë или обратете директно до лицата за контакт: проф. Алтин Зиба – директор на ООМУ – Струга (070- 368-616) и проф. Димитри Кумбароски (076-467-770)
Адреса: ул.„Наум Наумовски – Борче“ (старата градинка 8-Март)

👉Me ndjenjën e krenarisë së ligjshme po Shpallim se “Shkolla Fillore Komunale e Muzikës”-Strugë do të fillojë me mësim në vitin shkollor 2021/2022.
Më në fund fëmijët e Komunës tonë do të kenë mundësi që krahas mësimit të rregulltë në 9-vjeqaret përkatëse,të mësojnë të luajnë në instrumenta të ndryshëm si:Piano,Violinë,Kitarë,Klarinet,Saksofon,
Flautë,Tromp,Fizarmonikë,Solo Këndim dhe Instrumente me Goditje pa pagesë(gratis).
Të gjitha këto në përputhje me
plan-programet e miratuara shtetërore për këtë lëmi.
Në SHFKM-Strugë do të mund të regjistrohen të gjithë ato nxënës që në vitin shkollor 2021/2022 janë nxës të rregullt dhe ndjekin mësimet në një nga shkollat
9 vjeçare të Komunës tonë.
Regjistrimet në SHFKM-Strugë do të bëhen nga data
23.08.2021 deri më datën 10.09.2021.
Për informata më të detajuara, mund të kontaktoni në tel. 070/368-616 prof.Altin Ziba drejtor i SHFKM ose në faqen e Facebook:
SHFKM-Strugë/OOMU-Struga
Adresa: rr „Naum Naumvski-Borce“
(ish Qerdhja 8-Marsi)

Loading...
loading...Loading…


loading…