“Përmes Selanikut për në Turqi u shpërngulën 302. 907 shqiptar, pa përfshirë fëmijët nën 6 vjeç. – 395 anije evropiane morën pjesë në deportimin e shqiptarëve”

MekuliPress ju sjellë rezultatet e punës shtetërore dhe “kulturore” të shtetit dhe kishës serbe, e cila me vrasje, dhunime, pushkatime e me propagandë,
u imponoj shqiptarëve gjatë viteve 1912-1914, ikjen biblike nga varret dhe nga tokat e tyre autoktone:


Gjatë nëntorit të vitit 1912 për në Turqi u shpërngulën 8. 866 shqiptarë,
Gjatë dhjetorit të vitit 1912 për në Turqi u shpërngulën 11. 493 vetë,
Gjatë janarit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 12. 087 vetë,
Gjatë shkurtit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 12. 088 vetë,
Gjatë marsit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 7. 553 vetë,
Gjatë prillit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 6. 725 vetë,
Gjatë majit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 12. 813 vetë,
Gjatë qershorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 9. 368 vetë,
Gjatë korrikut të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 21. 045 vetë,
Gjatë gushtit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 29. 312 vetë,
Gjatë shtatorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 13. 380 vetë,
Gjatë tetorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 14. 764 vetë,
Gjatë nëntorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 17. 313 vetë,
Gjatë dhjetorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 15. 502 vetë,
Gjatë janarit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 10. 182 vetë,
Gjatë shkurtit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 25. 060 vetë,
Gjatë marsit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 12. 346 vetë*,
Gjatë prillit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 6. 520 vetë,
Gjatë majit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 15. 414 vetë,
Gjatë qershorit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 14. 821 vetë,
Gjatë korrikut të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 26. 236 vetë.Burimi serb: “Përmes Selanikut për në Turqi u shpërngulën 302. 907 shqiptar, pa përfshirë fëmijët nën 6 vjeç. – 395 anije evropiane morën pjesë në deportimin e shqiptarëve”ByInFor. CultureMarch 8, 20210778FacebookTwitterMekuliPress ju sjellë rezultatet e punës shtetërore dhe “kulturore” të shtetit dhe kishës serbe, e cila me vrasje, dhunime, pushkatime e me propagandë,u imponoj shqiptarëve gjatë viteve 1912-1914, ikjen biblike nga varret dhe nga tokat e tyre autoktone:Gjatë nëntorit të vitit 1912 për në Turqi u shpërngulën 8. 866 shqiptarë,Gjatë dhjetorit të vitit 1912 për në Turqi u shpërngulën 11. 493 vetë,Gjatë janarit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 12. 087 vetë,Gjatë shkurtit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 12. 088 vetë,Gjatë marsit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 7. 553 vetë,Gjatë prillit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 6. 725 vetë,Gjatë majit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 12. 813 vetë,Gjatë qershorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 9. 368 vetë,Gjatë korrikut të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 21. 045 vetë,Gjatë gushtit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 29. 312 vetë,Gjatë shtatorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 13. 380 vetë,Gjatë tetorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 14. 764 vetë,Gjatë nëntorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 17. 313 vetë,Gjatë dhjetorit të vitit 1913 për në Turqi u shpërngulën 15. 502 vetë,Gjatë janarit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 10. 182 vetë,Gjatë shkurtit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 25. 060 vetë,Gjatë marsit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 12. 346 vetë*,Gjatë prillit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 6. 520 vetë,Gjatë majit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 15. 414 vetë,Gjatë qershorit të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 14. 821 vetë,Gjatë korrikut të vitit 1914 për në Turqi u shpërngulën 26. 236 vetë.MgidMgid

Loading...
loading...Loading…


loading…