Po projektohet parking nëntokësor në qendër të Strugës

🚧 Kryetari z. Ramis Merko bashkë me ekipet punuese, sot në qendër të qytetit, respektivisht në sheshin “Nënë Tereza“ filloi pregaditje për të dhëna gjeodezike dhe gjeomekanike, të cilat janë të nevojshme për përfundimin e suksesshëm të projektit, për parkingun nëntokësor.
🚗 Ky projekt i rëndësishëm do të ndërtohet përmes partneritetit publiko-privat. Do të ketë dy nivele dhe pjesa e sipërme do të ofrojë hapësira kulturore dhe rekreative.

Komuna e Strugës

🚧 Градоначалникот г. Рамис Мерко заедно со работните екипи, денес во центарот на градот, односно на плоштадот “Мајка Тереза“ започна со подготовка за геодетски и геомеханички податоци, кои се неопходни за успешно завршување на проектот, за подземно паркирање.
🚗 Овој значаен проект за градот ќе се гради преку јавно-приватно партнерство.
Ќе содржи две нивоа, а горниот дел ќе обезбеди културни и рекреативни простории.

Loading...
loading...Loading…


loading…