Pollozhani:Shqipja në Maqedoni ,nuk i afrohet as standartit të gjuhëve zyrtare në Afrikën e Jugut

Shpetim Pollozhani

KUSHTETUTA E AFRIKËS SË JUGUT NJEH NJËMBËDHJETË GJUHË ZYRTARE,TË CILAT JANË SANKSIONUAR ME LIGJ. GJITHË GJUHËT ZYRTARE JANË TË BARABARTA NË NIVEL TË SHTETIT

Sipas Kushtetutës së MV, Gjuha Shqipe nuk është e sanksionuar me Ligj; pasojë e kësaj gjendjeje është fakti se në Institucionet republikan nuk pranohen shkresat në Gjuhë shqipe si: Noteritë, gjykatat, ministritë, institutet dhe institucionet e ndryshëm në nivel republikan.Kushtetuta e Afrikës së Jugut njëh njëmbëdhjetë gjuhë zyrtare, të cilat janë të mbrojtura me kushtetutën e vendit dhe të sanksionuara me ligj; ato janë:Afrikaans -13.5%, Anglisht – 9.6%, isiNdebele – 2.1%, isi Nxhosa – 16%, isiZullu – 22%, Sesothoto -9.1%, Setswana – 8%, isi Swati- 2.5%, Tshivenda – 2.5%, XItsonga – 4.5%.Le të përgjigjet një zyrtar; përse një akt i shkruar në Gjuhë Shqipe nuk mund të kalojë në gjykatë, noteri, në ministritë, institutet dhe institucionet e ndryshëm të nivelit republikan!?Kushtetuta e Kosovës e njeh Gjuhën serbe (4%) si gjuhë zyrtare në gjithë teritorin e vetë!Gjuha Shqipe në MV është nën nivelin e gjuhës të fisit isiNdebele (2.2%) në Afrikën e Jugut!!!???As sqarimet e barërave nuk shkruhen në Gjuhën Shqipe!!!???StrugaLajm
Loading…


loading…