Prej 1 korrikut, shteti do të kthejë TVSH-në 30 mijë denarë për çdo familje


Duke filluar nga 1 korriku fillon koncepti i rikthimit të TVSH-së, dmth secili qytetar do të ketë 15 përqind të rikthimit të fondeve, sipas Vecer.

Parashikimi është se të paktën 150 milion euro në vit do të kthehen tek qytetarët. Ky është vetëm fillimi i masave ekonomike dhe qeveria njoftoi se nuk ndalet atje dhe se masa të tjera do të merren për t’i kthyer paratë qytetarëve.

Sipas vlerësimeve, çdo familje do të merrte mesatarisht rreth 30,000 denarë.

Përndryshe, bëjnë gjashtë mijë pensionin social dhe një tjetër një mijë në sezonin e ngrohjes dhe që duke filluar nga 1 janar të këtij viti, do të marrë rreth 6,000 banorë të moshuar të Republikës së Maqedonisë Veriore ka dështuar për të realizuar të drejtën e daljes në pension dhe nuk kanë të ardhura të tjera .

Projektligji për sigurimin shoqëror për të moshuarit që përcakton këtë të drejtë hyhet në Parlament dhe pret urdhrin nga lexuesit e leximit të parë.StrugaLajm

Megjithatë, pagesa e fondeve mund të shtyhet për disa muaj, veçanërisht pasi që ka lënë hapësirë ​​për miratimin e rregullores së nevojshme brenda tre muajve pas hyrjes së saj në fuqi. Megjithatë, neni i fundit i projektligjit thotë se hyrja në fuqi është dita e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare” dhe aplikimi i 1 janarit 2019./transmeton tetova1

Sipas ligjit të propozuar, e drejta për të quajtur gjerësisht pension social janë shtetas të Republikës së Maqedonisë Veriore janë kthyer 65 vjeç në 15 vitet e fundit kanë vendbanim të përhershëm në vend, nuk pronësore dhe të drejtat pronësore që mund të mbajnë veten, jo konsumatorët pension nga Republika e Maqedonisë, apo llojin e pagesës në bazë të moshës, paaftësisë ose përvoja e një vendi tjetër, është raportuar të ardhura dhe kanë përllogaritur në sigurimin pensional dhe invalidor, ose përvojë z Sigurimit për një periudhë më pak se 15 vjet.

Por në komunitetet ku dy persona janë të martuar ose jetojnë ilegalisht që plotëson këto kushte, vetëm njëri prej tyre mund të marrë një pension social./tetova1

In : Aktuale

Loading...
loading...