Ramiz Merko, cakton orar për takim me qytetarët

NJ O F T I M

Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunës së Strugës, se nga data 18.02.2019, pritja e palëve nga ana e Kryetarit të Komunës së Strugës, z. Ramis Merko si dhe takim i palëve me udhëheqësit e sektorëve dhe njësive do të bëhet çdo: 

• Të martë prej ora 10:00 deri 11:30 dhe 13:00 deri 15:00 
• Të mërkurë prej ora 10:00 deri 11:30 dhe 13:00 deri 15:00 
• Të ejnte prej ora 10:00 deri 11:30 dhe 13:00 deri 15:00 

Çdo takim me Kryetarin dhe nëpunësit administrativë do të planifikohet dhe realizohet paraprakisht te Hyrja, ku do të mund të paraqiteni me emër dhe mbiemër, kartelë elektronike për hyrje-dalje dhe cilin nëpunës administrativ dëshironi ta takoni për qëllime të ndryshme. 

Me respekt,
Komuna e Strugës* * * * *

И З В Е С Т У В А Њ Е

Cе известуваат сите граѓани на Oпштина Струга дека од 18.02.2019 година, Градоначалникот на Општина Струга, како и раководителите на сектори и одделениа ќе ги примат странките секој:

• Вторник од 10:00 до 11:30 и од 13:00 до 15:00.
• Среда од 10:00 до 11:30 и од 13:00 до 15:00.
• Четврток од 10:00 до 11:30 и од 13:00 до 15:00.

Секоја средба со Градоначалникот и административните службеници ќе се планира и реализира претходно на Пријавница, каде ќе можете да се пријавите со име и презиме, електронска картичка за влез-излез и кој административен службеник сака да го сретне за различни цели.

Со почит,
Општина Струга

In : Aktuale

Loading...
loading...