“Sa janë reale premtimet zgjedhore”

Në kuadër të iniciativës inovative “Sa janë reale premtimet zgjedhore”, KAB STRUGA organizoi aktivitetin përmbyllës të iniciativës në prezencë të pjesmarrësve si : Aktivistë qytetarë, anëtarë të këshillit komunal dhe përfaqsues me relevancë në shoqeri. Me Inicijativën inovative synojmë të mobilizojmë komunitetin për ndërgjegjësimin e qytetarëve për monitorimin dhe vlerësimin e programeve zgjedhore dhe vendosjen e mjeteve demokratike për komunikim me përfaqësuesit, duke kërkuar përgjegjësi dhe transparencë nga ana e tyre për përgjegjësinë e tyre të marrë sipas funksioneve publike.


Во рамките на иновативната иницијатива „Колку се реални изборните ветувања“, КАБ СТРУГА ја организираше завршната активност на иницијативата во присуство на граѓански активисти, членови на Советот на општина Струга и претставници актуелни во општеството. Со иновативната иницијатива имаме за цел да ја мобилизираме заедницата за свесност на граѓаните за следење и проценување на изборните програми и воспоставување демократски алатки за комуникација со претставниците, барајќи одговорност и транспарентност од нивна страна за нивната одговорност преземена според јавните функции.

Aktivitetet janë pjesë e projektit “Mbështetje për reformat zgjedhore” të qeverisë së Zvicrës, zbatuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES). Qëndrimet dhe përmbajtja e shprehur në këto aktivitete nuk i pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrimet e donatorit, projektit apo realizuesit. #CHinMK Support to Electoral Reforms
Активностите се дел од проектот „Поддршка на изборни реформи” на Владата на Швајцарија, имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС). Искажаните ставови, мислења и содржини на овие активности не мора да ги отсликуваат ставовите на донаторот, проектот или имплементаторот.” #CHinMK

In : Aktuale

Loading...
loading...