Shpërthen Avokati strugan: Kèshtu si zhvillohen ngjarjet…. tragjedia e radhës do tê quhet “akademike”

Kèshtu si zhvillohen ngjarjet….
tragjedia e radhës kombëtare do tê quhet “akademike”, dhe do të ndodhë pas disa vitesh (jo më shumë se 10) nga tani.
Do të jetë më e rêndë dhe me më shumë pasoja nga të gjitha tragjeditë e deritanishme, dhe do të ndodhi si pasojë e hiperiprodhimit pa asnji kriter i “kuadrit akademikë” që prodhohet dhe pranohet nga ky sistem për mes arsimimit formal të përfunduar të qytetarëve tanë në të gjithë Ballkanin dhe më gjerë, duke filluar nga jugu Struga (RMV), pastaj duke shkuar në lindje në Veliko Tërnovo (BG), pastaj nga këtu kthehet në veri në Novi Pazar (Serb) dhe prej këtu kthehet në perëndim deri në bregdetin e Adriatikut (AL), dhe kthehet përsëri në pikënisjen e parë – Strugë .
Nuk keni parë asgjë akoma.

Avokat Ardian Demiri

Вака како се развиваат настаните….
наредната национална трагедија ќе се вика “академска”, и таа ќе се случи за неколку години од сега(не повеке од 10) .
Таа ќе е пoголема и со поголеми последици од сите трагедии досега, а ќе се должи на хиперпродукцијата без никаков критериум на “академски кадрар” кој се произведува и прифаќа од овој систем преку завршени формални образованија на наши граѓани ширум Балканот и пошироко ,почнувајќи на Југ од Струга(СРМ) ,па према Исток до Велико Трново(БГ),па од тука скршнува према Север до Нови Пазар(Срб) па од тука на Запад до Јадранска обала(АЛ), и повторно се враќа на почетната точка Струга.
Не сте виделе ништо сеуште.

Loading...
loading...Loading…


loading…