Shqip, or tungjatjeta!

Nëntori i festave… 🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱

Gëzuar 114 vjetorin e Kongresit të Manastirit!
Ky ishte një Kongres i bashkimit kombëtar rreth një alfabeti të njësuar.

Shqip, or tungjatjeta!

Me të gjitha shkronjat e vërteta,
shkruaj shqip or t’u zgjattë jeta!
Tridhjetë e gjashtë, mos u ngatërro,
i kemi të shtrenjta, mos i harro!

Ç dhe Ë dy germa dalluese,
si rrezet e diellit, janë përvëluese,
nëse s’i përdor, drejt edhe mirë,
fjala humb kuptimin, shkon në humbëtirë.

“Linguam iliricam” të vjetër e kemi,
një alfabet për të gjithë sa jemi,
foli At Gjergj Fishta në Manastir,
Hafëz Ali Korça “Të lumtë o bir”!

Nder dhe respekt për këta dijetarë,
nga një mision në tjetrin, të pandarë,
bashkuan mendjet për ABC-në e njësuar,
gjuhën e perëndisë për ta lartësuar.

Për alfabetin, kur të bjerë fjala,
të gjitha gjuhëve të gjalla, bëju të fala!
Shkruaj e shqiptoj gjuhët e botës mbarë,
me 36 shkronjat, si margaritarë.

Xhemi HAJREDINI

Loading...
loading...

Loading…


loading…