Taravari:Homazhe në Llaskarcë, vendin ku tre vite më parë humbën jetën 16 persona nga qyteti ynë.

Homazhe në Llaskarcë, vendin ku tre vite më parë humbën jetën 16 persona nga qyteti ynë.

Me vendosje të luleve në vendin e fatkeqësisë në fshatin Llaskarcë, shënuam trevjetororin e tragjedisë ku jetën e humbën 16 qytetarë nga rajoni i Gostivarit. Sikurse viteve tjera, edhe sivjet kjo simbolikë është për të nderuar viktimat.

Ishin gjashtëmbëdhjetë persona nga Gostivari që humbën jetën në këtë tragjedi: Bejza Uzeiri, Valdete Hamiti, Besim Fetai, Dejan Ristoski, Ace Arsoski, Ferdi Kaso, Rametulla Abduraimi, Trpana Janevska, Jovica Trpevski, Esat Emruli, Ajdin Ismaili, Zoran Davidkovski, Boban Avramovski, Onur Sadiku, Pavle Kostovski dhe Esin Osmani, ndërsa me lëndime përfunduan 35 persona të tjerë.

Edhe një herë ngushëllime dhe tragjedi të këtilla mos i ndodhshin kurrë më Gostivarit.


Омаж во Ласкарци, местото каде пред три години животот го загубија 16 лица од нашиот град.

Со положување цвеќе на местото на катастрофата кај село Ласкарци, ја одбележавме тригодишнината од трагедијата во која животот го загубија 16 граѓани од Гостивар и гостиварско. Како и претходните години, така и оваа година оваа симболика е со цел а им се оддаде почит на жртвите.

Во оваа трагедија животот го загубија шеснаесет гостиварци: Бејза Узеири, Валдете Хамити, Бесим Фетаи, Дејан Ристоски, Аце Арсоски, Ферди Касо, Раметула Абдураими, Трпана Јаневска, Јовица Трпевски, Есат Емрули, Ајдин Исмаили, Зоран Давидоски, Онур Садику, Павле Костовски и Есин Османи, а со повреди завршија уште 35 лица.StrugaLajm

Уште еднаш сочувство и вакви трагедии да не му се случат никогаш на Гостивар.


Laskartsi köyünde 3 yıl önce şehrimizden 16 kişinin hayatını kaybettiği yerde anma töreni.

Gostivar ve Gostivar köylerinden olanların hayatını kaybettiği Laskartsi köyündeki feci kazanın olduğu yere çiçek bırakmakla facianın 3-cü yıldönümü anma törenini gerçekleştirdik. Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da aynı şekilde semboliğin amacı hayatını kaybedenleri anmaktır.

Sözü edilen bu faciada 16 Gostivarlı hayatını kaybetti: Beyza Üzeiri, Valdete Hamiti, Besim Fetai, Deyan Ristoski, Atse Arsoski, Ferdi Kaso, Rametula Abdüraimi, Trpana Yanevska, Yovitsa Trpevski, Esat Emruli, Aydın İsmaili, Zoran Davidoski, Onur Sadiku, Pavle Kostovski ve Esin Osmani, bunların yanı sıra sakatlanan 35 kişi daha vardı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diler, Gostivar’ın da bu tür faciaları bir daha görmemesi temennisinde bulunuyoruz.

In : Aktuale

Loading...
loading...