Uji i Strugës është i sigurtë për pije

Analizat e kryera në ujësjellësin e Strugës kanë treguar se uji plotëson kushteve sanitare kanë njoftuar organet kompetente.Si rezultat i shirave uji nga ujësjellësi i Strugës është i ndaluar për pije.Ky vendim ishte marr nga Agjensioni Për Ushqim dhe Veterinari. Analizat e kryera në ujin e ujësjellësit të Strugës treguan se uji është i ndotur dhe nuk rekomandohet për pije.(Strugalajm.com)

StrugaLajm
Loading…


loading…