Veterani i arsimit shqip u shpall “luftë” kazinove (Foto)

Tani ne na mbetet që vetë të organizohemi dhe të kërkojmë nga instancat më të larta të pushtetit duke filluar nga Qeveria e R. Maqedonisë, Kuvendi që të ndryshojnë rregullat ligjore për lojërat e fatit

Etem Xheladini

Dukuri e shumtuar në Kumanovë, në pjesën ku shumicë janë popullatë shqiptare, në afërsi të institucioneve shkollore, çerdhave të fëmijëve, institucioneve kulturore, sportive, fetare, të tregu i gjelbërt, në afërsi të taksive, si këpurdha po mbinë institucionet e lojërave të fatit, në veçanti kazinove (CASINO) , ku me të drejtë brengosen disa intelektual e arsimdashës. Duke u nisur nga kjo dukuri e zymtë që çdo ditë po e pushton qytetin tonë, e në veçanti pjesën ku me shumicë është popullata shqiptare, ku si këpurdha po na lindin institucionet e lojërave të fatit, pa kurfar kriteresh, në veçanti kazinove (CASINO), në afërsi të institucioneve shkollore, çerdhave të fëmijëve, institucioneve kulturore, sportive, fetare, të tregu i gjelbërt, në afërsi të taksive e institucioneve tjera. Kërkojë nga Shoqatat dhe Organizatat jo-Qeveritare, si dhe institucionet arsimore ( shkollat fillore e të mesme), intelektualët e arsimdashësit, që të nrejmë zërin kundër kësaj të keqe. Me të drejtë do të parashtron pyetjen dikush, përse institucionet shtetërore e politikëbërsit nuk e shohin këte dukuri të zymtë, unë sipas bindjes time them, se një pjesë ata janë të zhytur në këte krim, por për fate të keq këte të zezë e kanë servuar në pjesën e qytetit të Kumanovës, ku me shumicë popullata është shqiptare, kuptohet për të degjeneruar rinin tone që e kemi të mrekullueshme.

etemStrugaLajm

Tani ne na mbetet që vetë të organizohemi dhe të kërkojmë nga instancat më të larta të pushtetit duke filluar nga Qeveria e R. Maqedonisë, Kuvendi që të ndryshojnë rregullat ligjore për lojërat e fatit. Qeveria e R.Maqedonisë sa më shpejtë duhet të miratojë një ligj të ri për lojërat e fatit ku përcaktohet, ndër të tjera, zhvendosja e kazinove nga vendet e frkuentuara, vendeve në afërsi të institucioneve shkollore, çerdhave të fëmijëve, institucioneve kulturore, sportive, fetare, të tregjeve të gjelbërta, në periferi të qytetit apo hotelorit që kan kushte. Kjo sipas hartuesve të një projektligji të ri, do të shmangë pasojatë që mund ti sjellin këto lojra të fatit të zi për rinisë dhe qytetarët tanë. Me këte ligjë Qeveria e R, Maqedonisë duhet të ndalon gjithashtu ushtrimi i këtyre aktiviteteve pranë institucioneve të arsimit filorë, të mesëm, të lartë, si dhe institucioneve fetare,. Projektligjin, të cilin duhet Qeveria e R. Maqedonisë ta miraton, e ta përcjellë për aprovim sa më urgjentisht tashmë në Kuvendin e R. Maqedonisë, është që si risi e projektligjit të ri, të parasheh ngritjen e Sistemit Qendror të Monitorimit On-line të subjekteve të lojërave të fatit, në veçanti kazinove (CASINO) . Me ligjë duhet të rregullohet se në këto aktivitete me lojërat e fatit, kazinotë (CASINO) mund të punësohen dhe të luajnë vetëm persona mbi 21 vjeç, në një kohë që çdo lojtar duhet të regjistrohet nga organizatorët e lojërave të fatit. Me ligjë duhet të rregullohet distanca mes këtyre institucioneve të lojërave të fatit, në veçanti kazinove (CASINO) dhe institucioneve shkollore, çerdhave të fëmijëve, institucioneve kulturore, sportive, fetare, të tregjeve të gjelbërta, duke ndaluar edhe reklamimi i lojërave të fatit në afërsi të institucioneve shkollore, çerdhave të fëmijëve, institucioneve kulturore, sportive, fetare, të tregjeve të gjelbërta, të ashpërsohen kriteret për dhënien e licencave etj. Për çdo aktivitet që nuk e zbatojnë ligjin institucioni i lojërave të fatit, në veçanti kazinove (CASINO) dhe nuk i përmbahet distancë duhet të ketë masa administrative deri në heqje të licencës. Respektë për gjithë ata që ndajnë këte brengë, dhe kontribojnë që ta ndalojmë këte të keqe që po na ndodhë para syve tanë.

Kumanovë
Loading…


loading…