Lëshohet në qarkullim autostrada drejt Shtipit


Lëshohet në qarkullim autostrada Milladinovc – Shtip e cila filloi të ndërtohet që nga viti 2014. Autostrada është në gjatësi prej 47 kilometrave, e gjerë 27.4 metra, posedon 4 korsi me nga 3.75 metra dhe 2 korsi për ndalesa nga 2.5 metra. Shpejtësia e lëvizjes është 130 kilometra në orë.

Në ndërtimin e autostradës përskaj firmës kineze Sinohidro ishin të angazhuara edhe dy kompani vendore “Beton” dhe “Granit”.

Loading...
loading...Loading…


loading…