29.215 familje jetojnë me ndihma sociale në Maqedoni!

Në Maqedoni vitin e kaluar ka pasur 15.473 minoren dhe 42.49 shfrytëzues të rritur të asistencës sociale, ndërsa 29.215 bartës të amvisërive (numri i amvisërive) kanë qenë shfrytëzues të asistencës sociale në para.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, pjesëmarrje më të madhe prej 48,9 për qind nga të drejtat e përgjithshme të asistencës sociale te shfrytëzuesit minoren kanë shërbimet e punës sociale, ndërsa te të moshuarit shërbimet për asistencë sociale, të cilat  arrijnë 84,5 për qind.StrugaLajm

In : Aktuale

Loading...
loading...