Këto janë drejtorët e rinj të Spitaleve nuk preket ai i Strugës

Ministria e Shëndetësisë njofton se janë emëruar drejtorë të rinj në disa institucione shëndetësore publike, edhe atë:

– SP Kumanovë: Dr. Snezhana Zaharieva
– ISHP KU Hematologji: Dr. Irina Panovska
– SHSH Dibër: Dr. Jetlum Pasholli
– ISHP KU Radiologji: Dr. Elizabeta Stojkovska Jovanovksa
– SPQ ‘8 Shtatori’: Dr. Kristijan Kostov
– ISHP KU Urologji: Dr. Sasho Dohçev
– ISHP KU Gastroenterohepatologji: Dr. Kalina Grivçeva Stardellova
– ISHP Zhelezniçar: Dr. Marijana Daniç
– ISHP Stomatologji: Dr. Agim Karai
– ISHP Enti për Nefrologji-Strugë: Dr. Sami Mena
– QSHP TOARILUC: Dr. Ilir Hasani
– QSHP: Kumanovë: Dr. Arif Latifi
– SP Gjevgjeli: Dr. Mitko Krzhev
– Spitali Psiqiatrik Negorci: Dr. Lluba Cillkova
– SP Ohër: Dr. Sllavica Maleska Stojadinoviq
– Spitalia specialistik për preventivë, shërim dhe rehabilitim nga sëmundjet kardiovaskulare ‘Shën Stefani’: Dr.      Gordana Doneska
– ISHP ‘Shën Erazmo’- Ohër: Dr. Aco Veleski
– Spitali Psiqiatrik Demir Hisar: Dr. Tatjana Llozanovska
– Enti për rehabilitim të dëgjimit dhe të folurit: Dr. Sillvana Filipova
– SHSH Strugë: Dr. Andon Llozhankoski
– SHSH Vevçan: Dr. Jovan Stojkovski
– SHSH Demir Hisar: Dr. Nargareta Stanojoska Kalevska
– SHSH Berovë: Dr. Todorço Kacarski
– SHSH Veles: Dr. Nikollçe Dimovski
– SHSH Dellçevë: Dr. Mara Gligorovska
– SHSH Koçan: Dr. Lolita Andonovska
– SHSH Mavrovë Rostushë: Dr.Omer Dervishi
– SHSH Sveti Nikollë: Dr. Sllavica Paneva
– SHSH Shtip: Dr. Snezhana Manasijevska Trajkovska
– SHSH Shkup: Dr. Zllate Mahmedoviq
– QSHP Koçan: Dr Magdalena Manasieva
– QSHP Shtip: Dr. Marija Dimitrova
– ISHP KU Endokrinologji: Dr. Sasha Jovanovska Misevska
– ISHP KU Gjinekologji: Dr. Viktoria Jovanovska
– Spitali Psiqiatrik Bardovc: Dr. Viktor Isjanovski
– Klinika Biokimike: Dr. Sefedin Bilalli
– Enti i Gerontologjisë: Dr. Elena Kostova
– ISHP KU Neurologji: Dr. Ivan Barbov
– ISHP KU Sëmundje infektive dhe febrile: Dr. Milena Sefanoviq
– ISHP Dermatovenerologji: Dr. Nina Caca- Biljanovska

Departamenti për marrëdhënie me publikun i Ministrisë së shëndetësisë informon për gabime teknike në dy institucione shëndetësore:

– Klinika për vesh, hundë dhe fyt, për ku qartësojnë se drejtor është emëruar Dr. Gabriella Kopaçeva-Barsova, në vend të Dr. Jane Netkovski, siç ishte njoftuar më parë.StrugaLajm

– Shtëpia e shëndetit Vinicë: në këtë pozitë është emëruar Dr. Venko Dançev në vend të Dr. Venco Vijunov.

Vendimet për drejtorët janë firmosur nga ministri i shëndetësisë, Arben Taravari, ndërsa shihet se si nuk janë prekur edhe drejtorë të tjerë përfshirë ate të Qendrës Klinike të Tetovës.

In : Aktuale

Loading...
loading...