Në rrugën Dibër-Strugë rrëshqitje dheu!

Komunikacioni në rrugën rajonale Dibër-Strugë në afërsi të fshatit Xhepçishtë për shkak të rrëshqitjes së dheut po realizohet vetëm në një korsi në një gjatësi prej 20 metrave. Është vendosur edhe sinjalizimi në vendin e ngjarjes.

Ndërsa zvogëlim të dukshmërisë për shkak të mjegullës nga 50 deri 100 metra ka në Strazhë, Pletvar dhe Shtip-Negotinë.

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet në rrugë të lagështa ndërsa në Kodrën e Diellit po bie borë.StrugaLajm
Loading…


loading…