Në Strugë,lindën më shumë meshkuj se femra!

Vitin e kaluar në Strugë janë lindur 699 foshnja,njofton Enti Shtetëror për Statistikë. Krahasuar me vitin 2015, kur ishin lindur 686 fëmijë, ka një rritje  prej 13 foshnjave. Dominon gjinia mashkullore prej  373 , ndërsa fëmijët femra janë 326 .Fëmijë të  lindur nga  cifte të martuar janë 686 foshnja ndërsa nga të pamartuar 57.Gjatë vitit 2016 në komunën e Ohrit janë lindur 584 foshnja dhe më shumë meshkuj.(Strugalajm.com)StrugaLajmStrugaLajm

StrugaLajm
In : Aktuale

Loading...
loading...